Steeds bereikbaar voor uw vragen

HIPPOTHERAPIE

Therapie met assistentie van het paard

Bewust veerkrachtig helpt gezinnen, volwassenen en kinderen het bewustzijn over hun eigen veerkracht te vergroten. In Hoeve Vreckom gebeurt dit, op woensdagnamiddag, via individuele ondersteuning met assistentie van het paard of hippotherapie. Bewust veerkrachtig biedt hiernaast ook opvoedingsondersteuning aan. Trajecten waar beide hulpverleningsvormen gecombineerd worden, zijn tevens mogelijk. Mariska De Graeve is psychologisch consulente en hippotherapeute en neemt deze verantwoordelijkheid op zich. 

In de volksmond wordt er vaak gesproken over hippotherapie, maar deze term komt niet overeen met het aanbod van Bewust veerkrachtig. Bij hippotherapie wordt het paard voornamelijk ingezet omdat zijn bewegingen en stimuli de functionaliteit van een persoon verbeteren en dit vooral op motorisch vlak.

Mariska richt zich uitsluitend op de psychologische of (ortho)pedagogische ondersteuning van mensen met behulp van het paard.

Een ondersteuning is mogelijk wanneer je moeilijkheden ondervindt om zaken aan te pakken zoals jij dit zou willen. Mogelijks is dit gelinkt aan een specifiek probleem zoals faalangst, ADHD, autisme, depressie.. maar dit hoeft niet het geval te zijn. Het is eveneens mogelijk dat je het lastig vindt om jezelf te mogen zijn, je grenzen aan te geven aan anderen of dat je veel stress ervaart in een specifieke situatie.

Therapie met assistentie van het paard is zinvol wanneer je moeilijkheden ervaart op een specifiek levensdomein en je hier graag verandering in wil brengen. We gaan oplossingsgericht aan de slag met hulpvragen en werken ervaringsgericht met behulp van het paard.

ONDERSTEUNING

Mariska biedt ouders opvoedingsondersteuning aan alsook individuele ondersteuning met behulp van het paard aan kinderen en volwassenen. Er wordt hulpverlening voor gezinnen voorzien door trajecten op maat uit te werken die deze hulpverleningsvormen combineren. 

Opvoedingsondersteuning

Via de opvoedingsondersteuning kan u als ouder(s) of andere opvoedingsfiguren geholpen worden met vragen en uitdagingen op opvoedkundig vlak binnen jullie gezin.

Hoeve Vreckom

Therapie met assistentie van het paard

Bij de therapie met assistentie van het paard “hippotherapie”, wordt het paard mee ingeschakeld om te werken aan wat jij graag anders wil. Deze therapie wordt aangeboden in Hoeve Vreckom.

Traject op maat van jullie gezin

Wanneer jullie als ouders naast de opvoedingsondersteuning het gevoel hebben dat jullie kind ook baat heeft aan ondersteuning, kan er een individueel traject aangeboden worden binnen de therapie met assistentie van het paard. 

A HORSE KNOWS WHAT IS IN YOUR HEAD, RESPONDS TO WHAT IS IN YOUR HEART AND CONNECTS WITH YOUR SOUL.

Angie Wells

MARISKA DE GRAEVE

Mariska is psychologisch consulente van opleiding. Na haar studies is zij aan de slag gegaan binnen de bijzondere jeugdzorg als (hoofd)opvoedster in een residentiële voorziening. Hierna werkte zij als begeleider en supervisor in een contextbegeleidingsdienst die opvoedingsondersteuning aan huis aanbiedt. Bij een dienst ondersteuningsplan heeft zij haar kennis verrijkt omtrent hulpverlening aan mensen met een (vermoeden) van een beperking. 

Binnen haar werkervaringen ontdekte zij dat oplossingsgericht werken met ouders en kinderen bijzonder zinvol is. Daarnaast ervaarde ze dat de inzichten van Haim Omer omtrent geweldloos verzet en Nieuwe Autoriteit zeer krachtig zijn. Deze specifieke visie op ouderschap zorgde voor een verandering in haar manier van ouders ondersteunen. 

Alvorens paarden te betrekken in haar professionele werkzaamheden, verdiepte ze zich in de meerwaarde die paarden kunnen bieden in de hulpverlening via een postgraduaat Hippotherapie/Equine assisted Therapy.

Extra informatie kan u nalezen op haar website.

Mariska Hoeve Vreckom

PRAKTISCHE INFORMATIE

Praktisch
Veiligheid
Verzekering
Locatie
 • Er is geen voorkennis van paarden vereist om deel te nemen aan de sessies.
 • De sessies kunnen zowel in het Nederlands als in het Frans doorgaan.
 • Indien u op een afspraak niet aanwezig kan zijn, vragen wij u om 48u op voorhand te verwittigen. Afspraken die niet of laattijdig worden afgebeld, worden aangerekend.
 • Voor het maken van afspraken vragen wij u om telefonisch of per e-mail contact op te nemen met Bewust Veerkrachtig. 
 • Tijdens een sessie worden personen die niet deelnemen gevraagd om even op afstand te wachten tot de sessie verlopen is. Dit geldt eveneens als je iets vroeger aankomt op je afspraak dan gepland. Dit wordt gevraagd omdat er gewerkt wordt binnen een therapeutische context en we de privacy van éénieder willen respecteren.
 • Voor de veiligheid geldt er een algemeen rookverbod op Hoeve Vreckom
 • Paarden worden enkel onder toezicht van iemand van Bewust veerkrachtig van de stal of van de weide gehaald. 
 • Wanneer er met de paarden gewerkt wordt, is het gebruik van de paardrijhelm verplicht. Er worden helmen in verschillende maten ter beschikking gesteld. Het dragen van een paar stevige gesloten schoenen of laarzen is eveneens een vereiste. Het dragen van een bodyprotector is niet verplicht maar wordt aangeraden. 
 • Een verzekering waarin je lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid betreffende het gebruik van paarden gedekt is, is verplicht als je wenst deel te nemen aan de therapie met assistentie van paarden bij Bewust veerkrachtig. 
 • Bewust veerkrachtig is als club aangesloten bij Paardensport Vlaanderen. Op die manier kan de sportverzekering van Paardensport Vlaanderen aangeboden worden die leden verzekert voor hun burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen tijdens de sessies.
 • Indien je niet van dit aanbod wenst gebruik te maken, vragen we om dit schriftelijk kenbaar te maken via het daarvoor bestemde document en een aansluitingsbewijs voor te leggen van je verzekering die bovenstaande zaken dekt.
 • Met de basisverzekering ben je verzekerd voor activiteiten georganiseerd op initiatief van Bewust veerkrachtig én op initiatief van alle andere clubs die aangesloten zijn bij Paardensport Vlaanderen. Raadpleeg hun website om de polis van de aangeboden basisverzekering te lezen. Paardensport Vlaanderen voorziet ook uitbreidingen op deze basisverzekering.

Alle sessies met paarden vinden plaats op Hoeve Vreckom. 

Hoeve Vreckom kan je terugvinden op volgend adres: Vreckom 8, 9400 Ninove (Denderwindeke)

Opgelet: wanneer u de GPS gebruikt dient u nog enkele aanwijzingen te volgen. De makkelijkste manier om Hoeve Vreckom te bereiken is door het adres van Nino-trac in te geven. Dit bedrijf ligt op 650 meter van je bestemming en heeft als adres Vreckom 7. Nadien volg je onderstaande aanwijzingen:

 • Als je vanuit het centrum van Denderwindeke komt en je Nino-trac (een handelaar in landbouwmachines) aan je linkerzijde ziet, volg je 350 meter de weg tot het eerste kleine zijstraatje aan je rechterkant. Deze zijstraat heet tevens Vreckom, vandaar de verwarring.
 • Aan het einde van de straat kom je een vierkantshoeve tegen.
 • Je bent nu aangekomen op Hoeve Vreckom.