Steeds bereikbaar voor uw vragen

GESCHIEDENIS

Een stukje geschiedenis over Hoeve Vreckom. De grondvesten van deze kasteelhoeve dateren van de dertiende eeuw. Hier was de woonplaats van de familie ‘Van Vrechem’, een geslacht van edellieden, ridders en grootgrondbezitters “die gedurende heel de middeleeuwen de geschiedenis van Denderwindeke hebben bepaald”. In de achttiende eeuw kwam het hof in bezit van de invloedrijke Brusselse patriciërsfamilie Vander Noot van wie Hendrik, advocaat en voorvechter tijdens de Brabantse omwenteling (1789-1790) de bekendste is. Boven de centrale inrijpoort vermeldt een steen het jaartal 1739. Daarboven zie je de duiventoren onder het tentdak.
 
40 jaar geleden kochten de ouders van de huidige eigenaars de hoeve en begonnen deze stelselmatig te renoveren. In 2012 kocht de volgende generatie de hoeve over en ging verder met grondige renovaties. Tot op heden blijft men de hoeve verder renoveren tot alles af is. Vanaf 2014 werd het veebedrijf omgeschakeld naar een paardenhouderij.