Steeds bereikbaar voor uw vragen

BEWUST VEERKRACHTIG

Bewust veerkrachtig helpt gezinnen, volwassenen en kinderen het bewustzijn over hun eigen veerkracht te vergroten. In Hoeve Vreckom gebeurt dit, op woensdagnamiddag, via individuele ondersteuning met assistentie van het paard. Bewust veerkrachtig biedt hiernaast ook opvoedingsondersteuning aan. Trajecten waar beide hulpverleningsvormen gecombineerd worden, zijn tevens mogelijk. Mariska De Graeve is psychologisch consulente en hippotherapeute en neemt deze verantwoordelijkheid op zich. 

ONDERSTEUNING

Mariska biedt ouders opvoedingsondersteuning aan alsook individuele ondersteuning met behulp van het paard aan kinderen en volwassenen. Er wordt hulpverlening voor gezinnen voorzien door trajecten op maat uit te werken die deze hulpverleningsvormen combineren. 

Hoeve Vreckom

Opvoedingsondersteuning

Via de opvoedingsondersteuning kan u als ouder(s) of andere opvoedingsfiguren geholpen worden met vragen en uitdagingen op opvoedkundig vlak binnen jullie gezin.

Hoeve Vreckom

Therapie met assistentie van het paard

Bij de therapie met assistentie van het paard “hippotherapie”, wordt het paard mee ingeschakeld om te werken aan wat jij graag anders wil. Deze therapie wordt aangeboden in Hoeve Vreckom.

Lees meer over hippotherapie
Hoeve Vreckom

Traject op maat van jullie gezin

Wanneer jullie als ouders naast de opvoedingsondersteuning het gevoel hebben dat jullie kind ook baat heeft aan ondersteuning, kan er een individueel traject aangeboden worden binnen de therapie met assistentie van het paard. 

A HORSE KNOWS WHAT IS IN YOUR HEAD, RESPONDS TO WHAT IS IN YOUR HEART AND CONNECTS WITH YOUR SOUL.

Angie Wells

MARISKA DE GRAEVE

Mariska is psychologisch consulente van opleiding. Na haar studies is zij aan de slag gegaan binnen de bijzondere jeugdzorg als (hoofd)opvoedster in een residentiële voorziening. Hierna werkte zij als begeleider en supervisor in een contextbegeleidingsdienst die opvoedingsondersteuning aan huis aanbiedt. Bij een dienst ondersteuningsplan heeft zij haar kennis verrijkt omtrent hulpverlening aan mensen met een (vermoeden) van een beperking. 

Binnen haar werkervaringen ontdekte zij dat oplossingsgericht werken met ouders en kinderen bijzonder zinvol is. Daarnaast ervaarde ze dat de inzichten van Haim Omer omtrent geweldloos verzet en Nieuwe Autoriteit zeer krachtig zijn. Deze specifieke visie op ouderschap zorgde voor een verandering in haar manier van ouders ondersteunen. 

Alvorens paarden te betrekken in haar professionele werkzaamheden, verdiepte ze zich in de meerwaarde die paarden kunnen bieden in de hulpverlening via een postgraduaat Hippotherapie/Equine assisted Therapy.

Extra informatie kan u nalezen op haar website.

Mariska Hoeve Vreckom